آرشیو برچسب ها: مدیر کل زندانهای استان خراسان جنوبی :قرآن کتاب هدایتگری است که انسان را در مسیر سعادت راهنمایی می کند

مدیر کل زندانهای استان خراسان جنوبی :قرآن کتاب هدایتگری است که انسان را در مسیر سعادت راهنمایی می کند

مسابقات قرآنی زندانیان زندانهای استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی زندانهای استان جشنواره مسابقات قرآنی زندانیان استان خراسان جنوبی با ۵۰ نفر از زندانیان در سالن الغدیر زندان مرکزی بیرجند برگزار شد . علی هاشمی مدیر کل زندانهای استان گفت : قرآن کتاب هدایتگری است که انسان را در مسیر سعادت راهنمایی می کند. وی افزود : هدف از برگزاری مسابقات قرآنی تشویق زندانیان به قرآن ...

ادامه مطلب »