آرشیو برچسب ها: دیدار با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

مدیر کل زندانهای استان در دیدار با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی :۳۰۰۰گواهینامه آموزش حرفه اموزی در سال ۹۶ در زندانهای استان صادر شده است

دیدار با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

مدیر کل زندانهای استان خراسان جنوبی در دیدار با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گفت : سال ۹۶ در زندانهای استان ۳۰۰۰ گواهینامه آموزش حرفه آموزی برای زندانیان شرکت کننده صادر شده است به گزارش روابط عمومی زندانهای استان در راستای تعامل با دستگاههای اجرایی استان و در جهت توسعه اشتغال زندانیان علی هاشمی مدیر کل زندانها ...

ادامه مطلب »