معرفی و نظرسنجی خدمات

۱-.ارائه خدمات مددکاری به خانواده زندانیان

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ارائه خدمات مددکاری به خانواده زندانیان توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۲-.ارائه مرخصی به زندانیان

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ارائه مرخصی زندانیان توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۳-.پذیرش و نگهداری زندانیان

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت پذیرش و نگهداری زندانیان توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۴-.ملاقات زندانیان با خانواده

ظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ملاقات زندانیان با خانواده توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۵-ابلاغ احکام قضایی به زندانی

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ابلاغ احکام قضایی به زندانی توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۶-ارائه خدمات اشتغال به زندانیان

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ارائه خدمات اشتغال به زندانیان توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۷-ارائه خدمات فرهنگی و هنری به زندانیان

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ارائه خدمات فرهنگی و هنری به زندانیان توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۸-ارائه خدمات مددکاری به زندانیان آزاد شده.

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ارائه خدمات مددکاری به زندانیان آزاد شده توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۹-ارائه خدمات ورزشی به زندانیان 

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ارائه خدمات ورزشی به زندانیان توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۰-اعزام زندانی به مراجع قضایی

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان آزاد شده توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۱-اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان آزاد شده

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان آزاد شده توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۲-آموزش زندانیان

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت آموزش زندانیان توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۳-آموزش مهارت حرفه ای به زندانیان. 

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت آموزش مهارت حرفه ای به زندانیان توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۴-پاسخ به استعلام در زندان بودن    

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت پاسخ به استعلام سابقه حبس توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۵-پاسخ به استعلام سابقه حبس  

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت پاسخ به استعلام سابقه حبس توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۶-رسیدگی به درخواست انتقال زندانی به زندان دیگر. 

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت رسیدگی به درخواست انتقال زندانی به زندان دیگر توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...
 

۱۷-رسیدگی به درخواست عفو   

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت رسیدگی به درخواست عفو توسط زندانهای استان خراسان جنوبی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

Skip to content