گزارش از زندان

محمدعلی اربابی مدیرکل زندان های خراسان جنوبی از زندان قاین بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی زندان قاین ، محمدعلی اربابی مدیرکل زندان های خراسان جنوبی از زندان قاین بازدید کرد. سرکشی از کلیه اندرزگاه ها و اماکن موجود در زندان قاین از برنامه های این بازدید چند ساعته بود. موسوی ثانی رییس اداره زندان شهرستان قاینات طی ارائه گزارشی ضمن بیان مشکلات موجود در مجموعه زندان قاین ، مساعدت مسئولین اداره ...

ادامه مطلب »

بازدید مدیر کل زندانهای خراسان جنوبی از بازداشتگاه عمومی بیرجند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زندانهای خراسان جنوبی در این بازدید مدیر کل از بخشهای مختلف بازدید بعمل آورد و از نزدیک کیفیت اجرای برنامه های کلان اداره کل در این بخشها را بررسی نمود و افزود: رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات زندانیان از دغدغه های اصلی مسئولین اداره کل است. همچنین مدیر کل زندانهای خراسان جنوبی با حضور در ...

ادامه مطلب »

۴۲۰ روز مرخصی به زندانیان زندان فردوس اعطاء شد

با موافقت مقام های قضایی شهرستانهای فردوس ، بشرویه و سرایان ؛ ۴۲۰ روز مرخصی به زندانیان زندان فردوس اعطاء شد به گزارش روابط عمومی اداره زندان شهرستان فردوس ، در جهت بهره برداری معنوی زندانیان ازعزاداری پایان ماه صفر ۴۲۰ روز مرخصی به زندانیان حوزه های قضایی فردوس ، بشرویه و سرایان اعطاء شد .   علیرضا دهقانی رئیس ...

ادامه مطلب »