اداره کل زندان ها در رسانه ها

۷۴ درصد زندانیان استان به مرخصی اعزام شدند

ادامه مطلب »

آزادی ۴۴۸ زندانی جرایم غیر عمد خراسان جنوبی

ادامه مطلب »

سواد آموزی در زندان یکی از مهمترین برنامه های اصلاحی و تربیتی است

ادامه مطلب »

۱۴۶ زندانی جرایم غیر عمد خراسان جنوبی در انتظارآزادی

ادامه مطلب »

افزایش ۱۳ درصدی پابند الکترونیکی در زندان

ادامه مطلب »

رقابت ۸۰۰ زندانی در المپیاد ورزشی زندانیان خراسان جنوبی

ادامه مطلب »

مسابقات مهارت زندانیان خراسان جنوبی برگزار می شود

ادامه مطلب »

تا عید سعید فطر ده نفر زندانی جرایم غیر عمد خراسان جنوبی به آغوش گرم خانواده بازمیگردند

ادامه مطلب »

برگزاری جشن گلریزان در بیرجند

ادامه مطلب »

اخذ گواهینامه فنی و حرفه ای توسط ۲هزار ۵۷۰ زندانی خراسان جنوبی

ادامه مطلب »