گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

امید آخوندی- رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل

پست الکترونیکی:it@khorasangprisons.ir

فرهاد کاوسی – کارشناس مسئول جمع آوری آمار و اطلاعات

خانم محمدی- کارشناس نرم افزار

محسن گرجی- پشتیبان فنی دوربین های مدار بسته

شماره تماس -۳۲۲۳۱۹۷۹

فرآیند های گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل

amar computer hard-soft internet network

Print Friendly, PDF & Email