گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

امید آخوندی- رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل

             فرهاد کاوسی – کارشناس مسئول جمع آوری آمار و اطلاعات

            خانم محمدی- کارشناس نرم افزار

             محسن گرجی- پشتیبان فنی دوربین های مدار بسته

شماره تماس -۳۲۲۳۱۹۷۹

 

فرآیند های گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل

 

amar computer hard-soft internet network

Print Friendly, PDF & Email