کمیته ها و شوراها

شورای راهبری توسعه مدیریت

در اجرای ماده ۱تصویب نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری ، به منظور طراحی ساز و کارهای مناسب برای اجرایی نمودن سیاست های کلی نظام اداری ، ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری ، موضوع ابلاغیه شماره ۲۰۶/۹۳/۵۶۰ مورخ ۲۰/۱/۹۳ رئیس جمهور ، شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان تشکیل گردید.

خسرو قهرمانی …………………معاون مدیریت و منابع سازمان به عنوان دبیر شورا

ابوالفضل حجتی پور …………….معاون سلامت،اصلاح و تربیت سازمان به عنوان عضو شورا

سیروس شیخ پور ……………….معاون قضایی و اجرای احکام سازمان به عنوان عضو شورا

اسماعیل نوروزی ……..مشاور و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسسخگویی به شکایات به عنوان عضو شورا

سعید زارع زاده ……………….. مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری به عنوان عضو شورا

سید رضا حسینی ……………. معاون دفتر نوسازی و تحول اداری به عنوان عضو شورا

شورای تحول اداری
کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی سازمان
کمیته ساختار و فناوری مدیریتی سازمان
کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
کمیته سرمایه انسانی سازمان
کمیته فنی بازرگانی
کمیته امور مدیران
کمیته راهبری نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد ها

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*