مجموعه قوانین و مقررات مربوط به زندانها از سال ۱۳۰۴

قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به ” سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور”

‌قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها
و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به “‌سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی‌کشور”
‌ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور‌که در این قانون
سازمان نامیده می‌شود، تبدیل می‌گردد. این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی انجام
وظیفه خواهد کرد.
‌ماده ۲ – وظایف سازمان به شرح زیر است:
‌الف – اداره کلیه امور مربوط به زندانها، بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به‌آنها.
ب – ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و
اشتغال و حرفه‌آموزی آنها.
ج – کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان.
‌د – جذب کمکهای مردمی و مؤسسات خیریه.
ه – برنامه‌ریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و
نیز سرمایه‌های دولتی، بانکها، تعاونیها، بخش خصوصی و‌تلاش در جهت خودکفایی
زندانها.
‌و – تهیه آمار و اطلاعات لازم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به جرم‌شناسی و
ارائه آن به شورای عالی قضایی و کمیسیون امور قضایی و‌حقوقی مجلس شورای سلامی.
‌ز – تهیه و فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرائط عفو یا تخفیف مجازات و ارائه
آن به دیوان عالی کشور و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط‌به مقامات قضایی مربوط.
ح – برنامه‌ریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاههای ذیربط.
‌ماده ۳ – رییس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضایی
برای دو سال منصوب می‌شود و نصب مجدد وی بلامانع‌است. عزل رییس سازمان با شورای
عالی قضایی خواهد بود.
‌ماده ۴ – بودجه سازمان در ردیف مستقل همه‌ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
‌ماده ۵ – کلیه دارایی‌ها و اموال منقول و غیر منقول که تا تاریخ تصویب این قانون
مربوط به اداره زندانها و امور زندانیان است، از قبیل انبارها،‌ساختمانها، وسائل
نقلیه، ملزومات و تجهیزات و بیمارستانها و درمانگاهها از طرف دادستانی کل کشور،
شهربانی جمهوری اسلامی ایران، کمیته انقلاب‌اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات همراه با اعتبارات مربوط در بودجه کل
کشور به این‌سازمان منتقل می‌شود.
‌رییس سازمان و رییس دستگاه مربوط حسب مورد ظرف سه ماه تحویل و تحولهای مربوط به
این ماده را انجام خواهند داد و در موارد اختلاف، نظر‌دادستان کل کشور قطعی خواهد
بود.
‌تبصره – تا زمانی که نقل و انتقال و تفکیک اماکن مربوط به زندانها صورت نگرفته
است دستگاههای مذکور در این ماده موظفند امور زندانها را‌کماکان با همکاری و نظارت
سازمان اداره نمایند.
‌ماده ۶ – انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاهها با سازمان است. سازمان موظف
است نیروهای مورد نیاز خود را از بین نیروهای نظامی و‌انتظامی موجود با هماهنگی
مسئولین مربوط گزینش نماید. نیروهای مذکور پس از گزینش با اعتبارات مربوط به
سازمان منتقل می‌شوند.
‌تبصره – نیروهای نظامی و انتظامی اداری و خدماتی کنونی که در زندانها استقرار
دارند تا زمانی که مورد نیاز سازمان باشند عنوان مأمور به خدمت‌در اختیار سازمان
باقی خواهند ماند.
‌ماده ۷ – تشکیلات سازمان توسط وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور
و رییس سازمان تهیه و تصویب شورای عالی قضایی‌خواهد رسید.
‌ماده ۸ – کلیه اختیارات شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
مصرح در لایحه قانونی واگذاری اداره امور زندانها به وزارت‌دادگستری مصوب
۱۳۵۸٫۶٫۱۳ شورای انقلاب اسلامی لایحه قانونی الحاقی به آن مصوب ۱۳۵۹٫۲٫۲۳ شورای
انقلاب به سازمان واگذار می‌شود.
‌ماده ۹ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزیر دادگستری و رییس سازمان تهیه
و به تصویب شورای عالی قضایی می‌رسد.
‌ماده ۱۰ – از تاریخ اجرای این قانون، کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر
با آن لغو می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه یکشنبه ششم بهمن ماه هزار و سیصد
و شصت و چهار تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴٫۱۱٫۷ به تأیید‌شورای محترم نگهبان رسیده است.
گرفته شده از سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*