شناسنامه خدمات

شناسه خدمت ………………………….عنوان خدمت ……………………….. بستر ارائه خدمت

+۱۲۰۴۱۱۱۵۰۰۰ پذیرش و نگهداری فیزیکی و یا مراقبت الکترونیکی زندانیان

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن image-1.png است
جزئیات خدمت (شناسه خدمت)

+۱۲۰۴۱۱۱۶۰۰۰ اشتغال زندانیان

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن image-1.png است
جزئیات خدمت(شناسه خدمت)

+۱۲۰۴۱۱۱۷۰۰۰ آموزش زندانیان ( حرفه آموزی – کلاسیک)

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن image-1.png است
جزئیات خدمت( شناسه خدمت)

+۱۲۰۴۱۱۱۸۰۰۰ ارائه خدمات حمایتی به زندانیان موجود ، آزاد شده و خانواده های آنها

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن image-1.png است
جزئیات خدمت ( شناسه خدمت)

+۱۲۰۳۱۱۱۹۰۰۰ ارائه خدمات قضائی به زندانیان

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن image-1.png است
جزئیات خدمت ( شناسه خدمت)

+ ۱۰۰۰۱۱۱۲۰۰۰۰ مبادله زندانیان

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن image-1.png است
جزئیات خدمت(شناسه خدمات)

+۱۲۰۴۱۱۲۱۰۰۰ ملاقات زندانیان با خانواده

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن image-1.png است
جزئیات خدمت( شناسه خدمت)
Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*