زندان نهبندان

رئیس زندان نهبندان :حسین رئیسی

تلفن تماس :۰۵۶۳۲۶۲۶۱۷۳

فاکس:۰۵۶۳۲۶۲۵۶۸۰

آدرس: نهبندان- کیلومتر ۵جاده نهبندان شهداد-اداره زندان نهبندان

Print Friendly, PDF & Email