زندان نهبندان

سرپرست زندان نهبندان :محمد رضا زنگویی

تلفن تماس :۰۵۶۳۲۶۲۶۱۷۳

فاکس:۰۵۶۳۲۶۲۵۶۸۰

آدرس: نهبندان- کیلومتر ۵جاده نهبندان شهداد-اداره زندان نهبندان

Print Friendly, PDF & Email