زندان طبس

رئیس زندان : حسین حسین پور

تلفن تماس :۰۵۶۳۲۸۲۶۵۸۴

فاکس:۰۵۶۳۲۸۲۷۵۱۰

آدرس : طبس-بلوار نواب – زندان شهرستان طبس

 

Print Friendly, PDF & Email