بیانیه راهبرد مشارکت

راهبرد مشارکت

این سازمان در راستای دستیابی به اهداف خود و در چارچوب قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید. لذا:

۱٫ در جهت خدمت رسانی بهتر، رفع نواقص و دریافت نظرات کاربران، امکان نظرسنجی را در سایت فراهم نموده است.

۲٫ در این پرتال سعی شده است تا کلیه استاندارد های مورد نیاز اعم از کاربر پسند بودن، شفافیت، کیفیت خدمات، دسترس پذیری، دسترس پذیری اطلاعات و سایر استانداردهای مربوطه رعایت گردد.

۳٫ اصلاح و بهبود روش های ارائه خدمات و اطلاع رسانی به مراجعین از طریق وب سایت ایجاد و همواره مدنظر مسئولین این سازمان بوده است.

۴٫ اهمیت به اطلاع رسانی و بروز رسانی اخبار، اطلاعیه ها و … در وب سایت سازمان یکی از مهمترین اهداف این سازمان مطرح شده است.

۵٫ دریافت و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات مراجعین و پاسخگویی به آنها در پرتال ستاد سازمان فراهم شده است.

۶٫ در پرتال سازمان سامانه هایی از جمله ثبت و رهگیری شکایات، ارتباط با ریاست سازمان، پیشنهادها و انتقادات، ارتباط با مدیر کل زند انها  با شماره تلفن:۰۵۶۳۲۲۳۷۲۸۵ و ارتباط با ستاد خبری حفاظت واطلاعات زندانهای استان خراسان جنوبی با شماره تلفن ۰۵۶۳۲۲۲۶۶۶۱ بصورت تمام وقت راه اندازی گردیده است.

۷٫ زمینه دریافت پیام مخاطبین از طریق پست الکترونیک modir@khorasangprisons.ir  ، ravabet@khorasangprisons.ir و پاسخگویی به آنها ایجاد شده است.

۸٫ این سازمان کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و … را از طریق درگاه الکترونیک خود جهت اطلاع و استفاده در دسترس عموم قرار داده است.

Print Friendly, PDF & Email