برگزاری کمیته ورزشی زندان قاینات

به گزارش روابط عمومی اداره زندان قاینات کمیته ورزشی زندان با حضوررئیس زندان، مسئولین وسایرکارکنان برگزارگردید.

سید محمد رضا موسوی ثانی رئیس زندان دراین خصوص اظهارداشت: همواره مقوله ورزش سربازان وظیفه وکارکنان و زندانیان درزندان ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به همین منظور سالیانه برنامه ریزی مدونی در خصوص انجام تمرینات ورزشی و برگزاری مسابقات متنوع صورت گرفته واجرایی می گردد.
وی افزود:با تقویم ارایه شده از سوی اداره کل وبرنامه ریزی انجام شده جشنواره ورزشی سال جاری سربازان وظیفه زندانهای استان به میزبانی این اداره در رشته های فوتسال،تنیس روی میز،دارت وآمادگی جسمانی دردهه سوم خرداد ماه برگزارخواهد گردید.
حافظ سوم سعیدی فرمانده یگان حفاظت زندان نیزضمن اشاره به حضور حداکثری سربازان در این مسابقات تاکیدکرد:انجام ماموریتهای خاص ودارای حساسیت بالا که برعهده سربازان وظیفه است، نیازمند داشتن توان وآمادگی جسمانی مطلوب جهت اجرای بهتر ماموریت های محوله می باشدو انجام تمرینات مستمرورزشی و برگزاری مسابقات متنوع ورزشی درطول سال در ارتقاء سطح آمادگی جسمانی سربازان از لحاظ جسمی وروحی وروانی نقش بسزایی دارد.
وی در پایان اذعان داشت برگزاری اینگونه جشنواره ها و مسابقات ورزشی واستمرار آن درزندانها باعث افزایش سطح روحیه و ایجاد انگیزه مضاعف خدمتی دربین سربازان میگردد.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*