برگزاری اولین جلسه کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای در زندان مرکزی بیرجند

به گزارش روابط زندان مرکزی بیرجند با حضور مدیر زندان مرکزی  اولین جلسه کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای زندان مرکزی در سال ۹۸ برگزار شد. در ابتدا علی پورضمن تبریک سال جدید باتاکید بر برگزاری منظم جلسات گفت : کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای بسیار اهمیت داشته و می بایست به مسائل بهداشت حرفه ای وایمنی در کارگاهها توجه ویژه شود.

همچنین دبیر جلسه ضمن قرائت مصوبات آخرین جلسه درسال۹۷اظهارکرد: که در سال جاری در بحث ایمنی و بهداشت حرفه ای توجه بیشتری شود.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*