بازدید معاون اداری و مالی زندانهای استان از کانون

به گزارش روابط عمومی کانون اصلاح و تربیت بیرجند عباسی معاون اداری و مالی در معیت برکفروشان رئیس اداره امور کارکنان و دبیرخانه و الوندی رئیس اداره امور اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندانهای استان خراسان جنوبی از کانون بازدید کرد.

در این بازدید خدابخش عباسی از آشپزخانه، و آسایشگاه سربازان وظیفه سرکشی کرد و وارد خوابگاه مددجویان شد.

معاون اداری و مالی زندانهای استان در جمع مددجویان حضور یافت و بصورت چهره به چهره با مددجویان مصاحبه کرد.

عباسی در جمع مددجویان گفت: در زندگی اگر هدف والا و ارزشمند وجود نداشته باشد پوچی و سرگردانی باعث تباهی خواهد شد.

وی همچنین  افزود: سعی کنید برای خود یک هدف ارزشمند مشخص کنید و در راه رسیدن به آن تمام نیروی خود را در مسیر درست به کارگیرید.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*