استان ها

اداره کل زندانهای استان آذر بایجان شرقی

اداره کل زندانهای استان آذر بایجان غربی

اداره کل زندانهای استان اردبیل

اداره کل زندانهای استان اصفهان

اداره کل زندانهای استان ایلام

اداره کل زندانهای استان البرز

اداره کل زندانهای استان بوشهر

اداره کل زندانهای استان تهران

اداره کل زندانهای استان چهار محال بختیاری

اداره کل زندانهای استان خراسان رضوی

اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی

اداره کل زندانهای استان خراسان جنوبی

اداره کل زندانهای استان خوزستان

اداره کل زندانهای استان زنجان

اداره کل زندانهای استان سمنان

اداره کل زندانهای استان سیستان وبلوچستان

اداره کل زندانهای استان فارس

اداره کل زندانهای استان قزوین

اداره کل زندانهای استان قم

اداره کل زندانهای استان کردستان

اداره کل زندانهای استان کرمان

اداره کل زندانهای استان کرمانشاه

اداره کل زندانهای استان کهگیویه و بویر احمد

اداره کل زندانهای استان گلستان

اداره کل زندانهای استان گیلان

اداره کل زندانهای استان لرستان

اداره کل زندانهای استان مازندران

اداره کل زندانهای استان مرکزی

اداره کل زندانهای استان هرمزگان

اداره کل زندانهای استان همدان

اداره کل زندانهای استان یزد

 

Print Friendly, PDF & Email