زمان های خروج از دسترس

تارنمای اداره کل  زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان جنوبی بصورت تمام وقت در دسترس کاربران گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی،در این قسمت  اطلاع رسانی خواهد شد.

ازتاریخ  از ساعت تا تاریخ   تا ساعت دلیل خارج از دسترس بودن

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email